Seto Ateljee-Galerii

Tapeet


 

Seto kultuurih kaunistõdi tarõ’ pühäselinigu, aknõ-ja ussõrõividõga, põrmandurõividõga, tikit vai koet sainavaipuga. Saina’ esi’ olli’ palgist, savi- vai lubikrohviga üle tett. Ildampa üle lüüd plaadi vai papiga ni sainapaprõga kaunistõt.

Parhilla’ om muudsa savisaina’ ja palksaina’, a’ saa-õi ‘ ilma jättä säänest ilo ja käsitüülembet rahvast nigu setokõsõ’ ka sainapaprõ moodust.

Njo’ sainapaprõ omma’ vällä tüütet Obinitsah, Seto Ateljee-Galerii majah ,, Hal’as Kunn”. Iistvidäja ja teostus Riitsaarõ Evar. Avitaja’ : Kauksi ülle, Riitsaarõ Raili ja Rutt, Toom Malõv, Lauritsa Piitrõ, Edu Eid.
Innembidõ, vanõmbal aol om Setomaal trükitehnikit kasutõt pühäsõlinikidõ ni sainapiltõ kaunistamisõl.
Sainapaprõ olõmi tennü siiditrükitehnikah.

Sjoo ettevõtminõ sai teostõt teno EAS Setomaa Arenguprogrammilõ.