Seto Ateljee-Galerii

Lõkõriq


 
Seto-võro ansambli “Lõkõriq” sai asutõt 2001. aasta keväjä Tartoh. Tundu et ao ja vaimu käsk oll. Üts põhjus alosta oll, et tuusama suvõ oll võrokõstõ Kaika Suvõülikuul Pikäkannul ja sääl oll plaan tetäq kontsert umakeelitsist laulõst. Idee niiviisi laulõ esitä tull 2000. aastal kui Kalla Urmas laulsõ etendüseh “Ah tsusku külh…” Schmalzi laulu uma parhillatsõs tunt stiilih. Tähtis oll ka kokkutulõmiskotusõna “Fenno-Ugria” Tartu osakonna kabinett Kuperjanovi tänaval Ugala korporatsiooni majah. Nimelt mõni maja edesi jäi Vanemuise väiku maja ni Merca tüükoht, kost oll lähkül jututamah kävvä. Arutivaq sis Merca ja Kauksi Ülle et olõ-õi sääntsid laulõ pallo midä kullõlda vai lauldaq uma keeli tahtnu ja nii nakaski lugudõ tõlkmine, tegemine ja lauljide pillimängjide otsmine.Tegüsi Lõkõriq meheq ja tantsutrupp (Maali, Salme, Päivi)jne.

Ansambli “Lõkõriq” nimi om folkloorist ja tuu märk lustilist holdómuusikut-laulikut, kiä käü ilolidselt ja süämest lauldõh elämisest elämiste ja tuu üteh nii rõõmu kui illoshallõt ja vii süämid üteh.

Lõkõriq pand võro kuraasi vai seto illoshallõ tundõgaq helkämä egasugumaidsõ rahvide egäl aol luud muusikat. Roti reilender lätt poolõ laulu pääl üle booleros ja kurvana esitedü laulust või miiq käeh marss vai tango saiaq. Meil om kimmäs regilaulõ laulmise muud, aga ka tandsunumbride jaost flamenco koolitust.

Lõkõriq ei jätäq kedägi külmäst selle et mi esiq ei jääq lauldõh külmäs.
Edimäne ülesastmine oll 2001. aasta Viljandi Folgil.
Sis Kaika Suvõülikoolih Pikäkannul jne. Kontserte om ant Tartuh, Talinah, Obinitsah, Miktämäel, Värskah, Võroh, Pärnuh, Jõhvih, Alutagusõl, Helsinkih, Petserih, Iisakul jne.
Vällä om ant 2 CD-d
Süä kisk” Kauksi Ülle Mänedsment 2002
Laulva ja pille mängvä Merca (iistlaul, sõnasääde, trumm, pidsupill), Kalla Urmas (iistlaul, sõnasääde), Ilvese Aapo (sõnaq ja viieq, kitarr, iistlaul), Riitsaarõ Evar (iistlaul), Vilepi Heiki (trummiq), Minni (iistlaul),Voitki Urve (akordeon) Rehemaa Kadri (altviiul), Kauksi Ülle (laul, mänedsment)

Undsõn ilman” Kauksi Ülle Mänedsment 2004
Eelmidsel plaadil olnuilõ ommaq mano tulnu:
Kesselmanni Janek (laul, kitarr)
Salujõe Kersti (viiul, hiiukannõl)
Joonsi Sofia (viiul)

Kauksi Ülle