Seto Ateljee-Galerii


 

7. juuni – 3. juuli 2008
Soomõ sepp – kunstnik Sakari Koskenalho ja siidimaalja Eva Lettineni näütüs “Mereveerest pääväpesani” Obinitsah, galeriih “Hal\’as Kunn”.

Mereveerest Pääväpesani om kokko pant mereveere pildest ja kunstsepätüüdest.
Keskel om päävä pesä.
Sääl om 6 tsõõrikut päiv-lauda pesäh. Näide pääl om nätäq eri nägemüisi päävä väest, pääväsisteemi olõkidõst. Päävä pesä keskpaika hoit kuuh vüü.
Piigli-laud keskel näütäs kuis hingeq linnutiile lindasõq.
Päävä pesä ümbre om merepildiq ja mereanniq.
Pääväpesä om punut rauast, karastõt teräsest, kivist, puust ja vesivärvega joonistõt Archipelago Merest.

orig
orig
orig
orig
Eva Lettinen
Obinitsah
Sakari Koskenalho vaade näitusesaali ,,Haljah Kunnah”
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig
orig